Founder van Dutch Fort is Ingeborg Zwolsman

Vanuit een carrière in de commerciële dienstverlening, Hago – Hago Zorg – Vebego Foundation, is Ingeborg de laatste jaren werkzaam voor Start Foundation. Als Programmamanager Open Hiring.

In de jaren bij Hago en Hago Zorg lag de nadruk op goed werkgeverschap, behalen van operationele targets, motiveren en mobiliseren van medewerkers, verandertrajecten inrichten waarbij “eigen diensten” en de commerciële aanpak samensmolten, opzetten van het Infectie Preventie Programma in de zorgsector, ontwikkelen van Zorg@lly – een digitale tool voor schoonmakers en opdrachtgever. Hago Zorg hebben we schoonmaak een niveau hoger gebracht; het werk is onmisbaar en daarmee is ook iedere schoonmaker onmisbaar.

Door haar werkzaamheden voor Vebego Foundation heeft Ingeborg ervaring opgedaan met effectief schenken in binnen- en buitenland, inzichtelijk maken wat de impact is van het ondersteunen van sociale initiatieven en reizen met groepen van verschillende herkomst en achtergrond.

Vervolgens heeft Ingeborg als zelfstandig ondernemer opdrachten uitgevoerd voor Stichting Laurens, Instituut Gak en WYT.

De vraag om Open Hiring te introduceren in Nederland, in opdracht van Start Foundation, bracht dit alles samen. Het programma Open Hiring maakt zichtbaar dat wanneer je niemand uitsluit, iedereen profiteert. Open Hiring

“Het samenbrengen van mensen die werkzaam zijn op verschillende posities, vanuit verschillende achtergronden of werkomgeving, dat heeft een grote impact. Het faciliteren van een veilige omgeving waarin mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaars situatie, dat heeft altijd een positief effect. Geld is noodzaak, maar mensen weerbaar maken, dat is waar ik echt in geloof.”