Founder van Dutch Fort is Ingeborg Zwolsman

Vanuit een carrière in de schoonmaakwereld in de zorg, een branche waar veel mensen werkzaam zijn vanuit een kwetsbare omgeving, is Ingeborg verder gegaan met zich te specialiseren in Social Entrepreneurship. Vanuit efficiënt denken, ligt bij Ingeborg nu de nadruk op effectief werken; wat is het effect van ons handelen en wanneer doen we de goede dingen. Bij the Business School Insead heeft zij hiervoor de wetenschappelijke scholing behaald.

Werkgelegenheidstrajecten voor mensen met minimale startkwalificaties, opleidingen inrichten voor mensen die de taal niet goed machtig zijn, noodzakelijk werk omzetten in zinvol werk, het zijn thema’s waar Ingeborg programma’s voor heeft ingericht.

Door haar werkzaamheden voor Vebego Foundation heeft Ingeborg daarnaast veel ervaring opgedaan met effectief schenken in binnen- en buitenland, inzichtelijk maken wat de impact is van het ondersteunen van sociale initiatieven en reizen met groepen van verschillende herkomst en achtergrond. Werken bij Start Foundation brengt dit alles samen. Het programma Open Hiring maakt zichtbaar dat wanneer je niemand uitsluit, iedereen profiteert. Open Hiring

“Het samenbrengen van mensen die werkzaam zijn op verschillende posities, vanuit verschillende achtergronden of werkomgeving, dat heeft een grote impact. Het faciliteren van een veilige omgeving waarin mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaars situatie, dat heeft altijd een positief effect. Geld is noodzaak, maar mensen weerbaar maken, dat is waar ik echt in geloof.”